לתשלום, תתבקש להשאיר את מספר הטלפון שלך ואנחנו נתקשר אליך בכדי להבטיח שעלויות המשלוח נכונות

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל