ספרא דאפטרתא

79.00 ₪מחיר

ספרא דאפטרתא - ביאור ההפטרות שבעניני בית המקדש

ביאורי ההפטרות של הפרשות:

תרומה

תצוה

ויקהל

פקודי

פרשת החודש

שבת שנייה של חנוכה

יום שני של חג סוכות

שמיני עצרת

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל