top of page
נזיר אלוקים - נזירות בזמן הזה הלכה למעשה

נזיר אלוקים - נזירות בזמן הזה הלכה למעשה

100.00 ₪מחיר

ספר חדש וייחודי הדן בכל נושאי הנזירות והנזיר בזמן הזה, המחבר הוא הרב יהושע פרידמן שליט"א המכהן כרב חוקר במכון המקדש.

bottom of page