בד סוכה--קציר במוצא

200.00 ₪מחיר

תמונה זו היא תיאור של הקציר שהתרחש בעיר מוצא בסוכות. בתמונה זו מוצגים אנשים כורתים את ענפי הערבה ושולחים אותם לכרכרות לשימוש בבית המקדש.

 

גובה הקיר: 2.10 מ '/ 82.7 אינץ'

רוחב הקיר: 2.00 מ 'או 79 אינץ' או 3.00 מ '/ 118.11 אינץ'

גובה התמונה: 1.60 מ '

רוחב התמונה: 2.00 מ 

גודל

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל