שערי טהרה

שערי טהרה

25.00 ₪מחיר

שערי טהרה בהוצאה חדשה, מבוא וסיכום בהיר ותמציתי לכל דיני טהרה במקדש בשפה השווה לכל נפש.

המחבר הוא הרב עזריה אריאל שידיו רב לו בנושא מתחדש זה בע"ה במהרה בימינו.