top of page
עבודת המקדש

עבודת המקדש

69.00 ₪מחיר

תיאור המקדש ועבודת הקרבנות, טבלאות וסיכומים, פירוש בהיר ותמציתי לפרשיות ויקרא וצו, משמעות דיני קרבנות.

bottom of page