top of page
ספר "עבודה" חלק א' וב' ממשנה תורה לרמב"ם מהדורת כיס

ספר "עבודה" חלק א' וב' ממשנה תורה לרמב"ם מהדורת כיס

69.00 ₪מחיר

ספר "עבודה" חלק א' וב' ממשנה תורה לרמב"ם מהדורת כיס בהוצאת מפעל משנה תורה בשיתוף מכון המקדש, הספר מנוקד ומבואר, עם תמונות ואיורים לתוספת ביאור. כמו כן נספחים רבים הכוללים "עלייה להר הבית, עשיית כלי המקדש הלכה למעשה,זיהוי סממני הקטורת, מפתח מידות ומשקלות ועוד.

bottom of page