משניות מסכת תמיד

25.00 ₪מחיר

משניות מסכת תמיד עם פירוש ״סדר התמיד״

בשילוב ביאורים ואיורים

יוצא לאור על ידי: 

המדרשה לידע המקדש

83 עמודים

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל