top of page
משניות מסכת יומא מבוארות ומאוירות

משניות מסכת יומא מבוארות ומאוירות

39.00 ₪מחיר

מסכת יומא המתארת את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, מבוארת בשפה קלה על ידי הרב מנחם מקובר.

הספר מאוייר בתמונות מהנעשה ביום הקדוש. בסופו יש שאלות חזרה וסיכום. 

bottom of page