top of page
מורא מקדש

מורא מקדש

25.00 ₪מחיר

 הספר מורא מקדש הלכה למעשה עם בירורי הלכה, המחבר הרב הלל בן שלמה מקיף את הנושא מכל צדדיו.

הספר יצא במסגרת מכון המקדש.

bottom of page