top of page
הגדת המקדש

הגדת המקדש

66.00 ₪מחיר


ההגדה לפסח "הגדת המקדש" מלווה במאמרים תורניים ובציורים צבעוניים הממחישים את חווית הפסח בזמן בית המקדש.
ב 'הגדת המקדש' נעשה נסיון להעביר משהו מתחושת חג מיוחדת זו לבני דורנו. תחושה, אשר במשך אלפיים שנות גלות כמעט ונשכחה מלב.בעזרת 'הגדת המקדש' והציורים המרהיבים, שנעשו במיוחד לגדה זו, יערכו עורך הסדר ובני משפחתו מסע משותף אל עברו המפואר של העם היהודי ואל ימי הזוהר שלו, בהיות המקדש קיים, ויטעמו משהו מטעמה של חוויות הפסח בימי קדם.
מעבר לצד החינוכי, יש בהגדה זו כדי להגביר אצל הכל את הכיסופים לשעה בה יתחדשו מראות חג הפסח בירושלים הנבנית, ועוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול החוגגים בחצרות בית השם כבימי קדם.

151 עמודים

bottom of page