גלויה כינור

2.00 ₪מחיר

Size: 12 x 17 cm / 4.72 x 6.7 in

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל