top of page
בית המקדש בירושלים

בית המקדש בירושלים

129.00 ₪מחיר

הספר "בית המקדש בירושלים"  במהדורה חדשה, סוקר בהידור רב, מעט מיפיו ומהדרו של המקדש בירושלים, בעת שעמד על מכונו.
הסקירה שבספר מוסיפה תפארת וכבוד למקדש ולעבודת הקודש שנערכה בו במהלך ימות השנה ובמועדים.
המעיין בספר זה יחוש את המקדש כשהוא מהלך בחצרות המקדש וצופה בעבודת הקודש.

 

410 עמודים

כריכה קשה

 

bottom of page