top of page
בד סוכה המשכן בהר סיני

בד סוכה המשכן בהר סיני

200.00 ₪מחיר

תמונה בבד זה היא תיאור של קבלת התורה בהר סיני והגשמת המצווה, ''ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'' (שמות כה, ח). מתואר בתמונה זו ניתן לראות תמונה של המשכן שמעליו מונחת עננת התהילה. מוצג בתמונה זו גם הדרך בה הקימה האומה את המחנה. הלויים הקיפו את האוהל, ואילו אוהלי משה ואהרון ישבו הכי קרוב לפתח המחנה. שאר האומה הקיפה את מחנה הלוי לפי השבטים.

 

גובה הקיר: 2.10 מ '/ 82.7 אינץ'

רוחב הקיר: 2.00 מ 'או 79 אינץ' או 3.00 מ '/ 118.11 אינץ'

גובה התמונה: 1.60 מ '

רוחב התמונה: 2.00 מ '

bottom of page