top of page
אוצר הבית השני

אוצר הבית השני

110.00 ₪מחיר

בספר סקירה מפורטת של מבנה הבית והכלים ובאור ערוך ויסודי, בשפה השווה לכל נפש, של מסכת מידות  - העוסקת במבנה הבית השני

המחבר הוא הרב מנחם מקובר העוסק מזה שנים רבות בחקר והוראת נושא המקדש.

bottom of page