top of page
Mizahav Umipaz

Mizahav Umipaz

79.00 ₪מחיר

 

שם המחבר: הרב פנחס זביחי

 

ביאור כל עניני הקטורת הלכותיה, סגולותיה, ומעלת אמירתה בתפילת פטום הקטורת. עיון בסוגיית זיהוי סממני הקטורת.

הספר מתורגם בחלקו לאנגלית.

 

כריכה קשה

176 עמודים 

bottom of page