top of page
תורת הקרבנות לישראל להוראת ספר ויקרא

תורת הקרבנות לישראל להוראת ספר ויקרא

99.00 ₪מחיר

לפניך ספר הוראה לספר ויקרא , פרי מחקר וניסוי שנערך במסגרת בית־ הספר לחינוך שליד אוניברסיטת בר - אילן , ונועד לפתרון בעית ההוראה בכתה הטרוגנית הספר מכיל שתי יחידות לימוד : בראשתה : מוצע להקדים וללמוד את הפרקים " הסיפוריים " שבספר ויקרא ( ח , ט , י , טז ) , באמצעותם תתברר השקפת התורה על דבר התפקידים שממלאים בחיי עם ישראל - המשכן , הכהנים והקורבנות לימוד מוקדם זה יכין את הלומד להבין את המשמעות הסמלית שיש להקרבת הקורבנות - כמוצע ביחידת הלימוד השניה ( פרקים א - ז ) . המורה מודרך , בהערות מתודיות , כיצד לתרגם את החומר הלימודי לשלוש רמות משוערות . בסוף כל שעור " דפי עבודה " מדורגים על פי הרמות הנ " ל , _ הספר מתאים גם לכל תלמיד ואברך המעונין להבין את תורת הקרבנות על מונחיה , סמליה וערכיה . המחבר , ד " ר ניסן אררט , מרצה בכיר בטכניון , מורה למקרא , לימד מקרא והוראת המקרא באוניברסיטת בר - אילן . שימש כמנהל ביה " ס התיכון הדתי בבאר - שבע .

 

כריכה רכה

252 עמודים

bottom of page