קומו ונעלה

45.00 ₪מחיר

אסופת מאמרים וקריאות בעניין הר הבית בזמננו.

כריכה קשה ,335 עמודים.

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל