top of page
פסח במקדש וכהנים בעבודתם

פסח במקדש וכהנים בעבודתם

35.00 ₪מחיר

דיסק זה מכיל 2 סרטים אהובים של מכון המקדש:

1. כהנים בעבודתם
סרט עלילתי מאוייר , בו מתאר ידעיה הכהן באופן חי ומרתק את ראשית עבודתו במקדש. הסרט כולל המחשה של עבודת השחר של הכהנים, הקרבת קרבן התמיד, הטבת הנרות, הקטרת הקטורת והחלפת לחם הפנים.
אורך הסרט כ- 20 דקות

 

2.פסח במקדש
סרט עלילתי מאוייר. בו יפגוש הצופה את רבי הלל, איש ציפורי העולה לירושלים לרגל עם נכדו חנניה. הסרט ממחיש לצופה את חווית העליה לרגל בזמן המקדש, הקרבת קרבן הפסח, ליל הסדר אל נוכח המקדש וכן את ההכנות בירושלים לפני הרגל. הסרט מסתיים בליל הסדר עצמו ושירת "מה נשתנה".
אורך הסרט כ- 20 דקות

bottom of page