תרשים בית המקדש השני באנגלית

15.00 ₪מחיר

גודל: 43x 30 ס"מ  

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל