בית המקדש והמשכן

15.00 ₪מחיר

A two sided laminated placemat

 

Size: 42 x 30 cm / 16.54 x 11.81 inches

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל