top of page
פאזל מנורה קנים ישרים

פאזל מנורה קנים ישרים

35.00 ₪מחיר

פאזל של 36 חלקים של ציור כהן מיטיב את הנרות.

בצד שמאל למטה ניתן לראות את כלי שמנה של המנורה הדרושים לניקוייה. על יד הכהן תוכלו לראות כד קטן של שמן ובצידו פכית זהב למדידת חצי לוג שמן- הכמות הדרושה להדלקת נר אחד במנורה.

bottom of page