עולם הקרבנות – מנגינה שעדיין לא שמענו את ביצועה

69.00 ₪מחיר

מאת הרב צבי אינפלד

ספר ׳׳עולם הקרבנות׳׳ מציע ליבון עיוני ומעמיק משיטת הראשונים בפנימיותה של תורה הקרבנות, ובראשם רבותינו הרמב׳׳ם והרמב׳׳ן, ובעיקר דן במשמעותם של הקורבנות לפי תפיסת עולמינו אנו. 

 

כריכה קשה

238 עמודים

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל