ספר חיי תמיד באיור רחב צח וברור על מסכת תמיד

119.00 ₪מחיר

ביאור רחב צח על מסכת תמיד.

המחבר: הרב אברהם חיים אופמן

 

ביאור רחב וצח על מסכת תמיד

 

פירוש מעמיק וממצא על מסכת תמיד בליווי תמונות ותרשימים.

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל