top of page
ספר היכל ידיד  באיור רחב צח וברור של תבנית בית המקדש

ספר היכל ידיד באיור רחב צח וברור של תבנית בית המקדש

119.00 ₪מחיר

בספר זה על בית המקדש השני , יוכל כל אחד למצוא את מבוקשו , ללמוד ולהבין בקלות ובבהירות את כל צוות בית המקדש לפרטי פרטיו ואף את עניניו הסבוכים ביותר . מסכת מידות מבוארת בביאור נפלא , לצד איורים מקוריים ומדויקים להפליא . הנושאים ערוכים בדיוק רב ומסודרים דבר דבור על אופניו , מבלי להחסיר פרט . הסתום והעמום נעשה פתוח ובהיר , מפורש כשמלה מחוורת . מה שעד עתה דרש הכנה ועבודה גדולה , מוגש בזאת באופן ברור ללא קושי . לא היה כזאת מימות עולם . משניות מתפרשות , פסוקים מתבהרים , מידות נמדדות , מושגים מתלבנים , אריח ולבנה חוברים יחדיו ומתגבשים לכדי תמונה מוחשית . מראה הבית מתגלה בכל יפעתו והדרו . תלמידי חכמים , ימצאו בו מקום נרחב , לצד עמך ישראל . בפרט מלמדים ומגידי שיעורים , ימצאו בו כלי עזר במלאכת הקודש ' ואף ילדי ישראל עצמם , יוכלו להיכנס בשערי בית המקדש .

 

כריכה קשה

756 עמודים

bottom of page