top of page
ספר באר החיים

ספר באר החיים

79.00 ₪מחיר

ביאור יסודי בהיר ומאיר עינים, צח וקל, שווה לכל נפש על פסוקי בית המקדש הראשון, תבניתו וכליו, בספר מלכים ובספר דברי הימים

אברהם חיים

483 עמודים

bottom of page