ספר באר החיים

79.00 ₪מחיר

ביאור יסודי בהיר ומאיר עינים, צח וקל, שווה לכל נפש על פסוקי בית המקדש הראשון, תבניתו וכליו, בספר מלכים ובספר דברי הימים

אברהם חיים

483 עמודים

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל