top of page
סנהדרין הגדולה

סנהדרין הגדולה

90.00 ₪מחיר

ספר מקיף ביותר שמתעמק בשיטות השונות לגבי "סמיכה" לסנהדרין, התקיעה בבית דין סמוך, פרשיות הסנהדרין בתורה ובימי יהושע והכנסת הגדולה, שבט לוי,חידוש הסמיכה בצפת, והסנהדרין בדור התקומה.

1144 עמודים , כריכה קשה.

bottom of page