top of page
סממני הקטורת

סממני הקטורת

35.00 ₪מחיר

חוברת בה ניתן לקרוא על סממני הקטורת, מקורם , דרכי שימושם וסגולות המיוחסות להם על פי חז"ל וברפואת האלטרנטיבית, ולהתרשם מהתמונות המרהיבות של הסממנים כפי שהם מזוהים היום.

bottom of page