סדר הבדלה עם סממני הקטורת

29.00 ₪מחיר

סדר הבדלה ססגוני בצירוף סממני קטורת לברכת 'בורא מיני בשמים'.

קיים בנוסחים השונים

 

Nusach

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל