(משקפיים של גאוולה (צעירים

10.00 ₪מחיר

כריכה רכה – 63 עמודים 

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל