top of page
משכן ה׳

משכן ה׳

99.00 ₪מחיר

תבנית המשכן וכילו ובגדי כהונה על פי מקורות חז׳׳ל והמפרשים.

 

הספר משכן ה' מסביר ומבאר ע"פ מקורות חז"ל השונים את תבנית המשכן וכליו ובגדי הכהונה. הספר מלווה באיורים וציורים הממחישים ללומד את צורתם ומראיהם של הכלים, הבגדים וכו' ומטמיעים בו את הבנת ענייני המשכו וכליו.

הספר נערך ונכתב בידי הרב שפיאצקי.

 

כריכה קשה

192 עמודים 

bottom of page