top of page
מראה כהן

מראה כהן

129.00 ₪מחיר

אלבום 'מראה כהן' - סדר עבודת הכהן הגדול בביהמ"ק ביום הכיפורים, מאת ארז אברהמוב.

רוצים להבין מה אומרים ב"סדר העבודה" ? מחפשים משהו "מענייני היום" ללמוד ביום הכיפורים ? משהו שתוכלו ללמד גם את הילדים ? שתזכו לחוש בעזרתו ולוּ במעט את אווירת יום הכיפורים במקדש ? "מראה כהן" - זו התשובה שלכם !

שאלות רבות מתעוררות אצל הקורא את סדר העבודה ביום הכיפורים, הן על מהלך סדר העבודה והן על משמעות מעשיו של הכהן הגדול. שאלות כמו: מדוע חוזרים על המשפט "אחת, אחת ואחת, אחת ושתים" ארבע פעמים? מה משמעות העמידה המוזרה של הפר בשעת הוידוי? כיצד ייתכן שהיו צריכים להשביע את הכהן הגדול מחשש שהוא צדוקי?

לצורך הבהרת נושאים אלו ואחרים בא חיבור מדהים זה, "מראה כהן" אותו כתב הרב ארז אברהמוב מישיבת ההסדר קרני שומרון - הישיבה שהוציאה לאור את מחזורי 'אורי וישעי' המקרבים את המתפלל למחזור התפילה.

הספר מתאר את עבודת הכהן הגדול במקדש ביום הכיפורים בצורה קולחת ובלשון קלה, מלווה ביותר מ-60 איורים של מכון המקדש ומשובץ בפנינים העוסקים במקדש ובירושלים.

גודל הספר - 28X25 ס"מ
128 דפים

bottom of page