top of page
מסכת פסחים עם שערי היכל חלק ב

מסכת פסחים עם שערי היכל חלק ב

80.00 ₪מחיר

במשך כשנתיים עמלו אברכי ורבני הכולל "בית הבחירה" שליד מכון המקדש על הכנת ההוצאה החדשה והמרהיבה של גמרא "עוז והדר" עם ביאורי סוגיות הלכה למעשה "שערי היכל". ביאור סוגיה וסוגיה במסכת פסחים וסיכום כל שיטות הראשונים והאחרונים.

המסכת יוצאה לאור בשני כרכים מהודרים הכוללים את דפי הגמרא במראה הרגיל והמוכר ובהמשך את הביאורים והתרשימים. צוות האברכים הסתייע במעצבים, ציירים בעלי שם ובאוסף מקצועי ענק מימדים של תמונות המספקות הרחבה ומעניקות המחשה לימודית נוספת.

הפרויקט המרשים מצליח להמחיש היטב באמצעות הדמיה גרפית מרהיבה את עבודת הכהנים, את חילוקי השיטות של הראשונים והאחרונים, כולל תמונות צבעוניות של כל שיטה ושיטה. מעבר לתמונות והציורים, מוצגים בשני כרכי הספר גם מפות של העזרה במקדש, עם פירוט הפעולות וסדר העבודה, ע"פ פשט הגמרא וכן לפי דעת המפרשים.

כריכה קשה ומהודרת
2 כרכים
גודל כל כרך: 31 X 24 ס"מ

הספר ישלח בדואר שליחים בעלות של 60 ש"ח

bottom of page