top of page
מסכת מידות

מסכת מידות

75.00 ₪מחיר

מסכת מידות עם פירוש רבי  עובדיה מברטנורא ועם ביאור הרב קהתי, בתוספת איורים וביאורים של הרב מקובר.

נוספו לו הלכות בית הבחירה לרמב"ם עם איריורים להבנת שיטתו, כמו"כ יש מילון מונחי הבית השני.

bottom of page