top of page
שערי היכל יומא

שערי היכל יומא

80.00 ₪מחיר

מהדורה שניה ומתוקנת של
מסכת יומא עם ביאור שערי היכל

 

 

הביאור הוא פרי עמלם של אברכי ורבני הכולל "בית הבחירה" שליד מכון המקדש. גמרא "עוז והדר" עם ביאורי סוגיות הלכה למעלה "שערי היכל". ביאור סוגיה וסוגיה במסכת יומא וסיכום כל שיטות הראשונים והאחרונים.

 

המסכת יוצאה לאור בכרך מהודר הכולל את דפי הגמרא במראה הרגיל והמוכר ובהמשך את הביאורים והתרשימים. צוות האברכים הסתייע במעצבים, ציירים בעלי שם ובאוסף מקצועי ענק מימדים של תמונות המספקות הרחבה ומעניקות המחשה לימודית נוספת.

הפרויקט המרשים מצליח להמחיש היטב באמצעות הדמיה גרפית מרהיבה את עבודת הכהנים, את חילוקי השיטות של הראשונים והאחרונים, כולל תמונות צבעוניות של כל שיטה ושיטה. מעבר לתמונות והציורים, מוצגים בספר גם מפות של העזרה במקדש, כל מקום ועבודת הקודש, עם פירוט הפעולות וסדר העבודה, ע"פ פשט הגמרא וכן לפי דעת המפרשים.

כריכה קשה ומהודרת

גודל כרך: 31 X 24 ס"מ
משקל: כ 2.200  ק"ג

 

עלות המשלוח: 60 ש"ח

bottom of page