מזבח אלהים

89.00 ₪מחיר

המחבר: יהושע פרידמן

 

הספר 'מזבח אלהים' עוסק במצוות בניין מזבח העולה בעת הזו בהר הבית: חובת בניינו והלכותיו הרבים: צורתו, מידותיו, מקומו וכו'. כמו כן הספר סוקר את הנסיונות הרבים לבניין המזבח מזמן חורבן הבית ועד ימינו אלה. בספר עשרות תמונות, ציורים ותרשימים הבאים להמחיש ללומד את החומר הכתוב. כידוע, חידוש העבודה במקדש מתחיל בראש ובראשונה בבניין המזבח, שבנייתו מסתיימת הרבה לפני בניין ההיכל, ומכאן חשיבותו של הספר, המברר עד תם כיצד ואיך צריך להיות המזבח, ובכך סולל את הדרך הראשית לחידוש העבודה כולה, במהרה בימינו.

 

112 עמודים

פורמט אלבומי

כריכה קשה

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל