top of page
מזבח אלהים

מזבח אלהים

49.00 ₪מחיר

הספר 'מזבח אלהים' עוסק במצוות בניין מזבח העולה בעת הזו בהר הבית: חובת בניינו והלכותיו הרבים: צורתו, מידותיו, מקומו וכו'. כמו כן הספר סוקר את הנסיונות הרבים לבניין המזבח מזמן חורבן הבית ועד ימינו אלה. בספר עשרות תמונות, ציורים ותרשימים הבאים להמחיש ללומד את החומר הכתוב. כידוע, חידוש העבודה במקדש מתחיל בראש ובראשונה בבניין המזבח, שבנייתו מסתיימת הרבה לפני בניין ההיכל, ומכאן חשיבותו של הספר, המברר עד תם כיצד ואיך צריך להיות המזבח, ובכך סולל את הדרך הראשית לחידוש העבודה כולה, במהרה בימינו.  

112 עמודים, פורמט אלבומי, כריכה קשה

bottom of page