top of page
מבית לפרוכת

מבית לפרוכת

69.00 ₪מחיר

"פשט, עיון ומשמעות בעבודת יום הכיפורים" מאת רב אברהם סתיו

"מלבד התועלת שבהבנת ענייני יום הכיפורים לעומקם יש בספר מבית לפרוכת פריצה מתודולוגית מעוררת מחשבה רבה על השילוב הנכון בין מקרא לבין תלמוד והלכה, בין סברה למדנית לבין דרך לימוד המקצוע הנרחב של יראת שמים, בין הקף נושא גדול ורחב לבין הנגשה ידידותית לקורא.

הספר נטע בי את הביטחון, שהדור החדש של תלמידי החכמים יעלה על שלנו ברמות רבות, ושיש לנו בידי מי להפקיד את שושלת התורה שקיבלנו מסיני.

לא אוכל לחתום דברים אלו בלא לספק במעט את ה'שמינית שבשמינית' הגדולה של יצר הגאווה שבי. הרב אברהם סתיו הוא תלמיד ותיק בישיבתנו, ומכוחה גם במרכז ההלכה וההוראה של מו''ר ואלופי ומיודעי הרב י' רימון. תרומתו לבית המדרש ביראת שמים ובתורה לא תסולא בפז, ואך עצמנו ובשרנו הוא!"

כריכה קשה
398 עמודים

bottom of page