top of page
מארז 11 מרכיבי קטורת המקדש

מארז 11 מרכיבי קטורת המקדש

130.00 ₪מחיר

מכון המקדש ערך מחקר במשך שנים בכדי למצוא את מרכיבי הקטורת והגיע למסקנות מהם 11 המרכיבים של הקטרת.

במארז זה 11 צנצנות זכוכית קטנות (עם תוויות על כל אחת ואחת) עם מכסי פלסטיק, הכל מוגש באריזת מתנה יפה מקרטון.

שים לב:  יש איסור מהתורה לרקוח את הקטורת שהוקרבה במקדש לפי ההוראות והמידות המדויקות שנמסרו למשה בתורה ולהשתמש בה מחוץ לבית המקדש. כל הקטורת המיוצרת על ידינו נעשית בהקפדה על איסור זה והיא מותרת לשימוש אישי

bottom of page