כלי הקודש--ע״פ מקורות חז״ל

44.00 ₪מחיר

כולל פרשיות תרומה תצוה על הסדר ביאורים והוספות

ביאור כלי הקודש ובגדי כהונה סביב פרשיות התורה ומקורות חז״ל

עם תמונות מרהיבות מאירות עיניים של בית המקדש תבנית המשכן, הכלים, והבגדים

חיבר וערך על ידי הרב אוריאל כהן ממכון ״כלי המקדש״

155 עמודים

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל