top of page
כיבוד הורים לא מוכרים

כיבוד הורים לא מוכרים

54.00 ₪מחיר

איירה: אורה חן בוהדנה

פעם אחד בבית המקדש,
הגיע הכהן הגדול, נפחד ונרגש.
"מה קרה?" שאלו אז כולם.
"משהו נעלם" צעק הוא, "משהוא נעלם!".

מה הוא עשה ומה עוד קרה?
בספר הזה, אם תקרא, אז תדע.

ספר המיועד לגיל הרך המספר את סיפורו של דמה בן נתינה ואבן הישפה שאבדה. כתוב בחרוזים עם איורים יפהפיים, הספר מצליח להעביר מסרים של כיבוד אב ואם וחשיבות בית המקדש בצורה משעשעת ומהנה.

כריכה קשה
24 עמודים

bottom of page