ישראל מפת מסלולים

35.00 ₪מחיר

מפת כביש 1: 400,000

מפה מתקפלת

גודל: 100x35 ס"מ. (25x11.5 ס"מ מתקפלת).

אנגלית.

כולל אינדקס.

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל