top of page
חמשת מיני דגן

חמשת מיני דגן

84.00 ₪מחיר

קובץ זה עסוק במגוון נושים הקשורים למיני דגני התרבות שהוי שכחים בעולם הקודם בכלל ובארץ–ישראל בפרט מנקודות מבט היסטורית, הלכתית ורעיונית. 

חלקו הראשון מתמקד מסקירת כל המסורות והצעות החוקרים בדבר זיהו חמשת מיני דגן – החיטה, השעורה, הכוסמת, השיפן והשיבולת שועל – קבוצת גידולים חשׁובה בסל המזון הבסיסי ובעלת מעמד הלכתי מרכזי. בקובץ עמדנו על המדדים המאפיינים את הקבוצה הזאת ומבדילים אותה משאר הדגניים: ביקשנו להגדיר מהו ׳׳חמץ׳׳, מה מקומו של הגלוטן בחהליך החימוץ, כיצד קשור חהליך החימוץ למלחת הצליאק ועוד. 

בחלקו השני של הקובץ מובאים מאמרים העסוקים במיני הדגן. מן הפן הרעיוני – החיטה  כ׳׳עץ הדעת׳׳; מצד המנהג – מנהג הטינון בעשבים להכנת מצות במסורת יהודי תימן ומן הצד ההלכתי – ברכת ה׳׳לחם האתיופי׳׳ (אנג׳רה) העשוי מטף. שני פרקים מוקדשים להלכות המקדש: האחד עסוק בהצעת זיהוי חדשה למקום הבאת מנחת העומר ושתי הלחם מאזור בקעת לוד;  האחר – בלחם הפנים, המיוחד בתכונתיו, שהיה מונח על שולחן הזהב בבית המקדש. בקובץ זה נסקור בקצרה את תולדות ׳׳המצאת׳׳ הלחם בעולם העתיק, את חהליך הטחינה, את הלישה, את התנאים הדרושים לאייפת לחם, את מלאכת הנחתומים ואת טכנולוגיות ייצור הלחם. כמו כן הצענו הסבר נוסף למקור איסור אכילת מחמצת בפסח. 

 

כריכה קשה

252 עמודים

bottom of page