top of page
ושם נעלה ונראה

ושם נעלה ונראה

78.00 ₪מחיר

הספר מכיל דיון מקיף בשאלות המעשיות שעולי הרגל  שיעלו לבית המקדש השלישי ישאלו את עצמם כשיתכננו את עלייתם או כשיהיו בדרכם לירושלים, למשל: מי מבני המשפחה חייב לעלות לרגל? האם גם הילדים צריכים לעלות - ואם כן מאיזה גיל?האם דוקא ברגל. אולי גם ברכב? ועוד ועוד. 

המחבר הרב בנימין הכהן לנדאו הוא חוקר במכון המקדש.

bottom of page