top of page
"ושכנתי בתוכם"

"ושכנתי בתוכם"

50.00 ₪מחיר

הסרט מציג את הקשר בין עם ישראל לבית המקדש ומהווה תעודה היסטורית וחוויה רוחנית. כמו כן מתאר הסרט את שיחזור כלי המקדש בירושלים, כלי הנגינה, אריגת בגדי הכהונה, תכנית בניית המקדש ועבודת הקודש.

 

אורך הסרט כ-35 דקות.

bottom of page