top of page
’’ועשו לי מקדש’’

’’ועשו לי מקדש’’

199.00 ₪מחיר

ספר אלבומי מפואר המקיף את סוגיית שחזור בית המקדש השני בעזרת כל הכלים העומדים לרשותנו כיום: בעיקר מקורות חז"ל אך גם מקורות כלליים עתיקים, טופוגרפיה וארכיאולוגיה. 
הספר מרהיב וגדוש בצילומים ורישומים צבעוניים הממחישים את הטקסט.

עיקרו של הספר מוקדש לבירור שאלות מרכזיות שהעסיקו את הפרשנים, הפוסקים, החוקרים, ושוחרי המקדש מקדמת דנא. בין אלה יש למנות את זיהוי אבן השתיה, גודל האמה ששימש לבניית המקדש, והתאמת שטח הר הבית המוכר היום למשנה במסכת מידות. 
הרב קורן פורש באופן מפורט את היסטוריית המחקר בשאלות הנידונות, ומסביר את הכרעותיו הוא.
בספר משולבים גילויים מחפירות מחקריות ועבודות הוואקף על ההר שנערכו בעשר השנים האחרונות.
חלק מגילויים אלה משנים תפישות שהתקיימו בעבר במחקר.

חלקו האחרון של הספר מסביר את דגם המקדש המוצג במנהרות הכותל, אותו בנה הרב קורן
על פי שיטתו. בחלק זה מומחש ערכו החינוכי של הספר, וטוב יעשו מדריכים ומסיירים במקום 
לעשות אתו היכרות מוקדמת.

הספר הוא ציון דרך חשוב במחקר ובהסברה על המקדש.

שער ראשון : מצוות המקדש , מקומו , חשיבותו והכיסופים לבניינו

שער שני: מבנה בית המקדש והר הבית

שער שלישי: דגם המקדש במנהרות הכותל המערבי

 

כריכה קשה , 240 עמודים.

bottom of page