top of page
המשכן בתפארתו

המשכן בתפארתו

150.00 ₪מחיר

ביאורים בהירים ומפוטרים וציורים צבעוניים של המשכן וכל כליו

סביב פסוקי התורה בפרשת תרומה ועוד

הרב דוד מייערס

179 עמודים

bottom of page