המשכן בתפארתו

150.00 ₪מחיר

ביאורים בהירים ומפוטרים וציורים צבעוניים של המשכן וכל כליו

סביב פסוקי התורה בפרשת תרומה ועוד

הרב דוד מייערס

179 עמודים

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל