המשכן

299.00 ₪מחיר

בניינו , כליו , ובגדי כהונה

 כריכה קשה  , 296  עמודים.

מהדורת קליינמאן , סדרת ארטסקרול

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל