top of page
המקדש אורו של עולם

המקדש אורו של עולם

69.00 ₪מחיר

משנת הראי"ה קוק זצ"ל

בניין המקדש בזמן הזה

עליה להר הבית

יובל שנים עברו מאז שוחרר הר הבית ומקום המקדש, ושאלת בניין המקדש בזמננו אינה יורדת מסדר היום הציבורי. כך גם שאלת העלייה להר הבית ושליטת עם ישראל במקום המקדש היא מן הנושאים המעסיקים ומסעירים רבות את בני דורנו.

רבים האנשים אשר דעת מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בנושאים הללו חשובה להם, שכן הרב זצ"ל הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, מוכר כנושא דגל אתחלתא דגאולה בדורנו.

הרב ישראל אריאל שליט"א, העומד בראשות מכון המקדש בעיר העתיקה, חיבר ספר המציג מבט מפתיע אודות הרב קוק, ומתברר, כי מרן הרב אשר הקים את תנועת 'דגל ירושלים', שם לו למטרה להחזיר עטרה ליושנה בירושלים עיר הקודש, ולהקים בה את הבית השלישי.

בספר מאות מקורות מתוך כתבי הרב, ביניהם דברים שטרם פורסמו בציבור. לאור המקורות מתקבלת תמונה חדשה של מרן הרב קוק זצ"ל, ודמותו מתגלה לפנינו כנושא דגל המקדש בדור גאולה.

הספר נכתב בשפה השווה לכל נפש, ומלווה בעשרות תמונות

כריכה קשה

338 עמודים

bottom of page