top of page
החן שבאבן

החן שבאבן

89.00 ₪מחיר

ספר זה עוסק באבני החן השכיחות במרחב ארץ ישראל וסביבותיה , לאור המקורות ההיסטוריים והממצא הארכאולוגי . המחקר מתמקד בזיהוי אבני החושן - הרשימה המרוכזת והגדולה ביותר הנזכרת במקרא , המייצגת את כלל אבני החן החשובות והיוקרתיות של העולם הקדום . הספר סוקר באופן שיטתי ומקיף את מירב הזיהויים של אבני החושן החל מהתרגומים הקדומים דרך פרשני ימי הביניים ועד חוקרי העת החדשה . הפרשנויות השונות משקפות את התמורות שחלו בענף אבני החן במרוצת הדורות וכך למעשה הופך ספר זה לסיפורן ההיסטורי של אבני החן . בהמשך למחקרים קודמים של המחבר , כמו בספר " צמחי המקרא ' , נבחנו מחדש הזיהויים של אבני החושן לאור הפרשנות המסורתית וכלי המחקר המודרניים . תרומתו של מחקר זה היא בין היתר בהצגת דרך מתודולוגית חדשה שמאפשרת לבדוק את כל הנתונים והפרשנויות ולבחון את סבירותן באופן שקול בהקשרן ההיסטורי והארכאולוגי . זהו המחקר המקיף ביותר שנכתב עד כה בעברית על ההיסטוריה של אבני החן והוא עוסק במכלול סוגיות , כגון : מקורן של אבני החן , האמונה בסגולות האבנים ויחס היהדות לכך , שיטות עיבוד אבני החן וחריטתן , זיהוי ה ' שמיר ' ועוד .

 

כריכה קשה

350 עמודים

bottom of page